*Unntatt lovligheten

Gjenopptakelseskommisjonen
Avinor
Politiet
Rettsvesenet
Helsevesenet
Advokater
Lærere
Saksbehandlere i nav
Ambulanse personell
Politikere
Eldreomsorgen
Forsvaret
Bankvesenet
Oljefondet
Veiutbyggere
Etterretningstjenesten
Mullar Krekar
Demokrati hatende innvandrere
Amerikanere
Muslimer
NSB
De kongelige
Statoil
Matvarekjedene
Strømprodusenter
Regjeringen
Stortinget
Barneværnet
De med skattbar inntekt over 1 mill
Barn av de med skattbar inntekt over 100 mill
Barnebarn av de med ikke-skattbar inntekt over 100.000 mill

Når vi trekker ifra alle som har gardert seg er det igjen bare Trine Lise Hansen på 6 år i Knertliten barnehage på Toten. Gratulerer med egen nettside!